[1]
E. Nikolova, СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КНК, том 7, бр 1, с-ци 93-99, Юли 2018.