[1]
D. Mareva, ТЕНДЕНЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМПУЛСНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ, КНК, том 7, бр 1, с-ци 72-78, Юли 2018.