[1]
A. Ivanov и P. Georgieva, КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ, КНК, том 7, бр 1, с-ци 46-52, Юли 2018.