[1]
“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 5, № 2 (2016)”, КНК, vol. 5, no. 2, May 2018, doi: 10.6666/кнк.v5i2.19.