[1]
A. Toshkov, АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА, КНК, том 2, бр 3, с-ци 2-9, Май 2018.