[1]
A. Toshkov, ЕЛЕКТРОННОТО СПИСАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ В БУРГАСКИ СВОБОСЕН УНИВЕРСИТЕТ Е ВКЛЮЧЕНО В БАЗАТА НА ВИНИТИ – РАН, КНК, том 2, бр 3, с 1, Май 2018.