[1]
“ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА”, КНК, vol. 2, no. 4, pp. 9–14, May 2018, Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160