[1]
“КЛАСИФИКАЦИОННО ДЪРВО И KULLBACK-LEIBLER РАСТОЯНИЕ-ОСНОВАНО НА ДЕТЕКТИРАНЕ НА АНОМАЛНИ ИНСТРУКЦИИ”, КНК, vol. 3, no. 1, pp. 40–44, May 2018, Accessed: Jun. 16, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/153