[1]
“Списание Компютърни науки и комуникации, Том 4, № 2 (2015)”, КНК, vol. 4, no. 2, May 2018, doi: 10.6666/кнк.v4i2.15.