[1]
V. Jecheva, СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, КНК, том 3, бр 3, с-ци 52-61, Май 2018.