[1]
M. Monova-Zheleva, Y. Zhelev, и R. Stewart, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ С ИКОНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БУРГАС, КНК, том 3, бр 4, с-ци 92-101, Май 2018.