[1]
R. Stewart, M. Monova-Zheleva, и Y. Zhelev, ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ – ИТ СЕКТОРЪТ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, КНК, том 3, бр 4, с-ци 74-82, Май 2018.