[1]
“ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МАГИСТРИ С ПОМОЩТА НА UNIGRAPHICS NX”, КНК, vol. 3, no. 4, pp. 26–40, May 2018, Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/112