[1]
G. Georgiev и I. Balabanova, КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА, КНК, том 4, бр 1, с-ци 85-94, Май 2018.