[1]
J. Kravjar, „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАГАРИЗАЦИЯ В СЛОВАКИЯ: В РАБОТА СЛЕД 2010 г“., КНК, том 4, бр 1, с-ци 66-70, Май 2018.