[1]
N. Kasakliev, ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, КНК, том 4, бр 1, с-ци 57-65, Мар 2015.