[1]
V. Markova, ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКТ ПРЕЦИЗНИ U/I И I/U ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА АНАЛОГОВИ СИГНАЛИ НА ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ, КНК, том 4, бр 1, с-ци 14-24, Май 2018.