[1]
I. Kolev и E. Koleva, ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ, КНК, том 4, бр 1, с-ци 3-13, Мар 2015.