Monova-Zheleva, M. и Tramonti, M. (2018) ИЗПОЛЗВАНИЯ НА ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), с-ци 106- 125. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/99 (отворен на: 1Юни2023).