“СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), pp. 96–105. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/98 (Accessed: 22 July 2024).