Toshkov, A. (2018) CISCO ACADEMY КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), с-ци 1-2. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/92 (отворен на: 20Март2023).