Toshkov, A., Zhelev, Y., Nikolova, E. и Zaharieva, M. (2018) Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(3), с-ци 72-84. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/91 (отворен на: 2Февруари2023).