Toshkov, A. (2018) „Списание Компютърни науки и комуникации, Том 2, № 3 (2013“), КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(3). Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/8 (отворен на: 5Юни2023).