“ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2), pp. 17–24. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/63 (Accessed: 19 June 2024).