Toshkov, A. (2018) ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2), с-ци 3-9. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/60 (отворен на: 20Март2023).