Toshkov, A. (2018) „Списание Компютърни науки и комуникации, Том 2, № 1 (2013“), КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(1). Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/6 (отворен на: 5Юни2023).