“КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(3), pp. 14–20. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54 (Accessed: 16 June 2024).