Georgieva, P. (2018) КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(3), с-ци 14-20. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54 (отворен на: 1Юни2023).