Petrov, A., Petrov, A. и Valkanova, V. (2018) ИГРИВО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), с-ци 44-52. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/51 (отворен на: 3Юли2022).