Miteva, M., Doycheva, A. и Stancheva, N. (2018) ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), с-ци 39-43. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/50 (отворен на: 3Юли2022).