Toskova, A., Doychev, E. и Toskov, B. (2018) ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), с-ци 35-38. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/49 (отворен на: 3Юли2022).