Doycheva, A., Ivanova, V., Stoyanov, S. и Doychev, E. (2018) ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), с-ци 18-22. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/45 (отворен на: 3Юли2022).