Letskovska, S. и Seymenliyski, K. (2018) ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), с-ци 12-17. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/44 (отворен на: 3Юли2022).