“ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), pp. 7–11. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/43 (Accessed: 16 June 2024).