Jecheva, V. и Nikolova, E. (2018) ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), с-ци 7-11. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/43 (отворен на: 20Март2023).