Stoianov, S., Orozova, D. и Popchev, I. (2018) ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), с-ци 1-7. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/42 (отворен на: 3Юли2022).