Ivanov, I., Vanteva, V. и Georgieva, P. (2018) РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), с-ци 69-98. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/40 (отворен на: 3Октомври2023).