“ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), pp. 56–68. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39 (Accessed: 22 July 2024).