Nikolova, S. и Georgieva, P. (2018) ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), с-ци 56-68. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39 (отворен на: 3Октомври2023).