Hasanov, H. и Georgieva, P. (2018) ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ОСНОВНИ ТЕХНИКИ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), с-ци 20- 55. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/38 (отворен на: 3Октомври2023).