“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” (2017) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), pp. 8–19. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37 (Accessed: 19 June 2024).