Bojinov, B. (2017) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), с-ци 8-19. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37 (отворен на: 3Октомври2023).