“СРАВНИТЕЛНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЕЛЕКТИРАНИ РЕГИОНИ С PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) И KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) И ФИЛТРИ НА ГАБОР” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), pp. 3–7. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/34 (Accessed: 19 June 2024).