Toshkov, A., Binev, D. и Minchev, D. (2018) Платформа за електронни издания на центъра по информатика и технически науки на бургаския свободен университет, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), с-ци 2-11. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/3 (отворен на: 29Март2023).