“СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), pp. 48–57. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29 (Accessed: 22 July 2024).