“ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА” (2024) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1), pp. 37–44. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/282 (Accessed: 20 July 2024).