“WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА КАДРИ” (2024) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1). Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/280 (Accessed: 13 July 2024).