“ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ” (2018) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), pp. 42–47. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28 (Accessed: 22 July 2024).