Jecheva, V. и Nikolova, E. (2018) ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 1(1), с-ци 42-47. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28 (отворен на: 29Март2023).