“WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА” (2024) КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 12(1). Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/278 (Accessed: 13 July 2024).